top of page

Nhà Trưng Bày

HƯỚNG DẪN THAM GIA

HƯỚNG DẪN THAM GIA 2024

Nền tảng thương mại hoàn hảo để phát triển tối đa thành công của bạn. Hợp tác với Cafe Show!

BƯỚC 1

Đăng Ký Thành Viên/ Đăng nhập

BƯỚC 2

Hoàn Thành Đơn Đăng Ký

BƯỚC 3

Chờ liên hệ từ Ban thư ký Cafe Show qua e-mail

BƯỚC 4

Chuyển khoản đặt cọc 50% trong thời hạn dựa trên hợp đồng

BƯỚC 5

Chuyển khoản 50% còn lại trong thời hạn dựa trên hợp đồng

Quản Lý Thuế

8% VAT từ tổng phí tham gia sẽ được tính.

Thời Hạn Đăng Ký

Thời Hạn Chung

Đăng Ký Sớm

Tiêu đề

Thời Hạn Đăng Ký

Ngày 31 tháng 10 năm 2024
Ngày 8 tháng 3 năm 2025

Cafe Show Secretariat

T. +84-28-3823-6050    F. +84-28-3823-6050   E. info@cafeshow.com.vn

LEO_2215.JPG

Be the first to know

Theo dõi bản tin của chúng tôi để nhận tin tức và cập nhật.

Cảm ơn!

bottom of page