top of page

Nhà Trưng Bày

ĐƠN ĐĂNG KÝ TRIỂN LÃM

ĐƠN ĐĂNG KÝ TRIỂN LÃM
VIETNAM INT'L CAFE SHOW 2024
​Đăng ký trở thành một trong những nhà triển lãm Cafe Show Vietnam và tỏa sáng cùng chúng tôi!
Bạn quan tâm đến khách hàng ở lĩnh vực nào ?

We've received your application and our team will be in touch with you soon!

booth price-12.png
bottom of page