top of page

​Khách tham quan

ĐĂNG KÝ THAM QUAN

Vietnam Int'l Cafe Show 2024.
Vietnam Int'l Cafe Show 2024.
Thời gian
9:00 09 thg 5, 2024 – 17:00 11 thg 5, 2024
Địa điểm
Quận 7,
799 Đ. Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cafe Show Secretariat

T. +84-28-3823-6050             F. +84-28-3823-6050              E. info@cafeshow.com.vn

bottom of page