top of page

Hướng dẫn Đăng ký Tham quan

2ba65bfa4dbd58053225bc0226826140.jpg
2ba65bfa4dbd58053225bc0226826140.jpg

2024 Vietnam Bar & Spirit Show

| Thời Gian | Ngày 09 - 11 tháng 5 năm 2024

| Giờ Mở Cửa | 09:00 - 17:00 

| Địa Điểm | Sảnh A, SECC

Hướng Dẫn Đăng Ký Tham Quan

Mở cửa Giao Thương

Mở cửa Công Chúng

Ngày

Ngày 09 tháng 11 (Thứ Năm)

Ngày 10 - 11 tháng 11 (Thứ Sáu - Thứ Bảy)

Đối Tượng Tham Gia

Khách B2B
* Người làm trong ngành F&B (nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà nhập khẩu, khách sạn/nhà hàng/bar/café, v.v.)

Khách B2C
* Người lớn trên 18 tuổi

bottom of page