top of page

Hướng dẫn Đăng ký Trưng bày

2ba65bfa4dbd58053225bc0226826140.jpg

Fill Your Glass With Success

Nơi kết nối kinh doanh thành công

Nơi tốt nhất cho mạng lưới mối quan hệ thành công sẵn có. Quảng bá thương hiệu của bạn và các sản phẩm tốt nhất, nắm bắt các xu hướng mới nhất và ý tưởng sáng tạo, đồng thời mang lại giá trị thương hiệu cho khách hàng của bạn.

Thủ tục tham gia

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

Điền vào mẫu đơn
sau khi đăng ký làm thành viên của trang web rồi gửi đi.

Thanh toán khoản đặt cọc trong vòng một tuần sau khi nộp đơn đăng ký tham gia
(50% phí tham gia)

Thanh toán số dư phí tham gia
*Hạn chót: 09/04/2024

*Gian hàng sẽ được chỉ định dựa trên ngày thanh toán phí tham gia

bottom of page