top of page
tea.jpg

Hướng dẫn Đăng ký Tham quan

2ba65bfa4dbd58053225bc0226826140.jpg

Vietnam Int'l Tea Show 2024

| Thời gian | 17 ~ 19 tháng 4 năm 2025
| Giờ mở cửa | 09:00 ~ 17:00
| Địa điểm | Sảnh A, SECC

Hướng Dẫn Đăng Ký Tham Quan

Mở cửa giao thương
Mở cửa công chúng

Ngày

Ngày 17 ~ 18 tháng 4 (Thứ Năm ~ Thứ Sáu)

Ngày 19 tháng 4 (Thứ Bảy)

Đối Tượng Tham Gia

Khách B2B
* Người làm trong ngành F&B (nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà nhập khẩu, khách sạn/nhà hàng/bar/café, v.v.)

Khách B2C
* Người lớn trên 18 tuổi

bottom of page