top of page
tea.jpg

Hướng dẫn Đăng ký Trưng bày

a cup of tea-01.png

Fill Your Cup With Stillness

Nơi kết nối kinh doanh thành công

Nơi tốt nhất cho mạng lưới mối quan hệ thành công sẵn có. Quảng bá thương hiệu của bạn và các sản phẩm tốt nhất, nắm bắt các xu hướng mới nhất và ý tưởng sáng tạo, đồng thời mang lại giá trị thương hiệu cho khách hàng của bạn.

Thủ tục tham gia

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

Điền vào mẫu đơn
sau khi đăng ký làm thành viên của trang web rồi gửi đi.

Thanh toán khoản đặt cọc trong vòng một tuần sau khi nộp đơn đăng ký tham gia
(50% phí tham gia)

Thanh toán số dư phí tham gia
*Hạn chót: 09/04/2024

*Gian hàng sẽ được chỉ định dựa trên ngày thanh toán phí tham gia

bottom of page